HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Informacijska sigurnost - NSA

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost središnje je državno tijelo za informacijsku sigurnost – hrvatski NSA (National Security Authority). U tom smislu, Ured koordinira i usklađuje donošenje i nadzire primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti u okviru područja sigurnosne provjere, fizičke sigurnosti, sigurnosti podataka, sigurnosti informacijskih sustava i sigurnosti poslovne suradnje (hrvatski DSA) te izdaje certifikate za fizičke i pravne osobe za pristup nacionalnim, NATO i EU klasificiranim podacima.

U Uredu je ustrojen Središnji registar, nadležan za prijem i distribuciju međunarodnih klasificiranih podataka te za koordinaciju rada Sustava registara u državnim tijelima u RH koja primaju međunarodne klasificirane podatke. Kao NSA tijelo Ured ostvaruje i koordinira međunarodnu suradnju u području informacijske sigurnosti te odlukom Vlade u ime RH zaključuje međunarodne sigurnosne ugovore za zaštitu klasificiranih podataka.

Nacionalna nadležnost
Međunarodna nadležnost
Shematski prikaz djelokruga NSA


Česta pitanja:

Ispiši stranicu