HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Navode li se u Upitnicima za sigurnosnu provjeru I. i II. stupnja podaci o roditeljima, braći, sestrama i djeci, ako oni ne žive u zajedničkom kućanstvu s osobom koja se sigurnosno provjerava?

U Upitnicima za sigurnosnu provjeru I. i II. stupnja navode se obvezno podaci i o roditeljima, braći, sestrama i djeci, živim i umrlim (za koje se navodi godina kada su preminuli), koji ne žive u zajedničkom kućanstvu s osobom koja se sigurnosno provjerava.

Ispiši stranicu