HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Je li UVNS sigurnosno-obavještajna agencija? Kakav je odnos UVNS-a prema sigurnosno-obavještajnim agencijama (SOA i VSOA)?

UVNS nije sigurnosno-obavještajna agencija nego tijelo sigurnosno-obavještajnog sustava nadležno za poslove stručne i administrativne podrške Vijeću za nacionalnu sigurnost i Savjetu za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija te poslove analize izvješća i stručnog nadzora rada sigurnosno-obavještajnih agencija. UVNS također ima značajnu ulogu kao središnje nacionalno tijelo za poslove informacijske sigurnosti.

UVNS je nadležan za analizu izvješća, ocjenu postizanja ciljeva rada i nadzor rada sigurnosno-obavještajnih agencija. 

UVNS ne smije obavljati poslove koji su prema odredbama Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH (ZSOS RH) poslovi sigurnosno-obavještajnih agencija te ne smije u obavljanju svojih poslova primjenjivati mjere koje su ovlaštene primjenjivati sigurnosno-obavještajne agencije.
 

Ispiši stranicu