HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Od čega se sastoji Sustav registara?

Sustav registara se sastoji od sastavnica Sustava registara koje se ustrojavaju u tijelima i pravnim osobama koji zaprimaju međunarodne klasificirane podatke.
 
Sastavnice Sustava registara su: 

a. Središnji registar u Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost (u daljnjem tekstu: Središnji registar);
b.podregistri Središnjeg registra koje Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost ustrojava u stalnim predstavništvima RH pri međunarodnim organizacijama s kojima RH ima sklopljen odgovarajući međunarodni ugovor o razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka;
c. kontrolne točke Središnjeg registra koje se ustrojavaju u tijelima i pravnim osobama i provode svoje aktivnosti pod nadležnošću tijela i pravne osobe u kojem su ustrojene i uz koordinaciju Središnjeg registra;
d. registri u tijelima i pravnim osobama sa svojim kontrolnim točkama.

Ispiši stranicu