HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Na koji način je uređena sigurnost informacijskog sustava?

Sigurnost informacijskog sustava  je područje informacijske sigurnosti u okviru kojeg se utvrđuju mjere i standardi informacijske sigurnosti  klasificiranog i neklasificiranog podatka koji se obrađuje, pohranjuje ili prenosi u informacijskom sustavu te zaštite cjelovitosti i raspoloživosti informacijskog sustava u procesu planiranja, projektiranja, izgradnje, uporabe, održavanja i prestanka rada informacijskog sustava. Mjere i standardi informacijske sigurnosti u području sigurnosti informacijskih sustava utvrđene su pravilnicima UVNS-a i Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS).
 
Pravilnikom UVNS-a o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava razrađuju se opće odredbe sigurnosti informacijskih sustava, osnovni standardi odgovornosti, organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava kao i nadzor sigurnosti informacijskih sustava.
 
Ovim Pravilnikom razrađuju se:

a. opće odredbe o sigurnosti informacijskih sustava,
b. osnovni standardi odgovornosti u području sigurnosti informacijskih sustava,
c. organizacija, postupci i nadležnosti u području sigurnosti informacijskih sustava,
d. osnovni standardi upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava,
e. nadzor sigurnosti informacijskih sustava.

Ispiši stranicu