HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Na koji način se postupa s nacionalnim podacima u Republici Hrvatskoj?

Pristup klasificiranom podatku stupnja tajnosti „OGRANIČENO“ može ostvariti zaposlenik tijela i pravne osobe koji je upoznat s načinom postupanja s klasificiranim podacima, kojem je to nužno za obavljanje poslova iz djelokruga i koji ima ovlast za pristup pojedinom klasificiranom podatku.
 
Pristup klasificiranom podatku stupnja tajnosti „VRLO TAJNO“, „TAJNO“ ili „POVJERLJIVO“ može ostvariti zaposlenik tijela i pravne osobe koji, temeljem popisa dužnosti i poslova kojeg utvrđuje čelnik tijela i pravne osobe, ima odgovarajući certifikat, koji je upoznat s načinom postupanja s klasificiranim podacima, kojem je to nužno za obavljanje poslova iz djelokruga i ima ovlast za pristup pojedinom klasificiranom podatku.

Ispiši stranicu