HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Što će se promijeniti ulaskom Republike Hrvatske u EU u području informacijske sigurnosti?

Ulaskom Republike Hrvatske u EU neće se mijenjati nacionalni propisi iz područja informacijske sigurnosti jer je nacionalna regulativa već usklađena sa EU sigurnosnim direktivama (EU Odluka Vijeća o sigurnosnim pravilima za zaštitu EU klasificiranih podataka 2011/292/EU – http://eur-lex.europa.eu , te „Sveobuhvatno izvješće EU Komisije o monitoringu Hrvatske“ , od 10. listopada 2012., Poglavlje 31. Vanjska, obrambena i sigurnosna politika, strana 48. pasus 4.)

Napominjemo da su u narednom razdoblju moguća manja tehnička usklađivanja vezana za recentne promjene sigurnosnih politika NATO i EU.

Ispiši stranicu