HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Zašto se provodi sigurnosna akreditacija informacijskog sustava?

Sigurnosna akreditacija informacijskog sustava osigurava usklađenost s propisanim mjerama i standardima informacijske sigurnosti, u koju svrhu tijela i pravne osobe utvrđuju sigurnosne ciljeve i potrebnu razinu zaštite klasificiranih podataka i pratećih usluga i resursa.
 
Sigurnosna akreditacija provodi se za klasificirane informacijske sustave, kao i za njihovo povezivanje s drugim nacionalnim klasificiranim sustavima i klasificiranim sustavima drugih zemalja ili međunarodnih organizacija.
 
Temelj sigurnosne akreditacije informacijskog sustava čine:

a. revizija prosudbe sigurnosnih rizika informacijskog sustava,
b. prosudba sigurnosne dokumentacije,
c. provjera i utvrđivanje primjene sigurnosnih mjera i njihovog održavanja,
d. utvrđivanje preostalog rizika i provjera upravljanja sigurnosnim rizikom. 
e. Sigurnosnu akreditaciju informacijskog sustava u tijelima i pravnim osobama provodi ZSIS (više o tome na…..www.zsis.hr), u svrhu provjere potrebne razine zaštite i njenog trajnog održavanja.

Ispiši stranicu