HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Tko je odgovoran za prosudbu sigurnosnog rizika?

 Prosudbu sigurnosnih rizika provodi ili koordinira savjetnik za informacijsku sigurnost, odnosno ustrojstvena jedinica nadležna za sigurnost, a odobrava i donosi čelnik tijela ili pravne osobe.
 
Za prosudbu sigurnosnih rizika može se koristiti pojednostavljena metoda određivanja razine rizika kao ulaznog podatka za matričnu metodu bodovanja  primijenjenih standarda fizičke sigurnosti, a opisana je u Prilogu III Pravilnika o standardima fizičke sigurnosti i Uputi za provedbu mjera i standarda informacijske sigurnosti u pravnoj osobi.
 
Tijela i pravne osobe mogu primjenom gore rečene metode odabrati najprikladniju i najracionalniju kombinaciju mjera fizičke sigurnosti koja osigurava minimalne standarde zaštite klasificiranih podataka u odnosu na procijenjenu razinu sigurnosnog rizika.
 

Ispiši stranicu