HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Tko može, odnosno treba dobiti certifikat poslovne sigurnosti?

Svaka pravna osoba registrirana u RH može pod propisanim uvjetima dobiti certifikat poslovne sigurnosti. Certifikat se izdaje pravnim osobama koje će pri provedbi natječaja ili ugovora ostvariti pristup nacionalnim ili međunarodnim klasificiranim podacima i pravnim osobama koje sudjeluju u projektu Ministarstva gospodarstva „Hrvatsko gospodarstvo i NATO“.
 
U prvom slučaju zahtjev UVNS-u podnosi državno tijelo iz RH ili nadležno sigurnosno tijelo međunarodne organizacije odnosno druge države, a u drugom slučaju pravna osoba iskazuje interes Ministarstvu gospodarstva, koje podnosi zahtjev za izdavanje certifikata UVNS-u.

Ispiši stranicu