HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Za što je odgovoran Središnji registar?

Središnji registar je odgovoran za prijem, slanje, evidenciju, postupanje, pohranu i uništavanje klasificiranih podataka u razmjeni s drugim državama i međunarodnim organizacijama.
 
Središnji registar koordinira radne procese u sastavnicama Sustava registara RH, kontrolira postupanje s međunarodnim klasificiranim podacima i educira djelatnike sastavnica te sudjeluje u izradi nacionalnih propisa i daje upute vezano za postupanje s međunarodnim klasificiranim podacima.

Ispiši stranicu