HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Tko može pristupiti neklasificiranim podacima u tijelu i pravnoj osobi?

Pravilnikom o standardima sigurnosti podataka uređuju se standardi sigurnosti klasificiranih i neklasificiranih nacionalnih podataka i podataka drugih država i međunarodnih organizacija (međunarodni podaci) za provedbu slijedećih mjera informacijske sigurnosti:

a. klasificiranje i deklasificiranje podataka,
b. označavanje podataka,
c. pristup podacima,
d. zaštita podataka,
e. sustav registara,
f. evidencija korištenja klasificiranih podataka,
g. postupanje u izvanrednim situacijama,
h. ustupanje klasificiranih podataka drugoj državi ili međunarodnoj organizaciji.

Ispiši stranicu