HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Fizička sigurnost informacijskog sustava?

Prostori u kojima se nalaze poslužitelji i oprema za upravljanje komunikacijskim i informacijskim sustavima organiziraju se kao posebno nadzirani prostori, u koje u pravilu imaju pristup samo osobe nadležne za sigurnost i administriranje takvih sustava.
 
Ako je osoblje koje održava ili administrira takav sustav ugovorno osoblje drugog tijela ili pravne osobe, mora među strankama postojati ugovor o poslovnoj sigurnosti, a pravna osoba i osoblje moraju imati sigurnosni certifikat razine iste ili veći od onoga koje ima održavani sustav.
 

Ispiši stranicu