HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Što je to 'Plan fizičke sigurnosti'?

Za svaki štićeni prostor propisuju se slijedeći elementi, tj. mjere fizičke sigurnosti, a koji čine Plan fizičke sigurnosti:

a. Kontrola pristupa osoba – zaposlenika, djelatnika osiguranja, vanjskog pomoćnog osoblja i posjetitelja,
b. Plan djelovanja djelatnika osiguranja,
c. Način pohrane klasificiranih podataka,
d. Oprema koja se ugrađuje za fizičku zaštitu klasificiranih podataka

 
Navedene mjere fizičke sigurnosti planiraju se u skladu  s prosudbom sigurnosnih rizika.
 

Ispiši stranicu