HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Tko može biti savjetnik za informacijsku sigurnost?

Državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima, kada u svom djelokrugu koriste klasificirane podatke, dužna su ustrojiti radno mjesto savjetnika za informacijsku sigurnost .

Savjetnici su djelatnici tijela ili pravne osobe koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
  • visoka stručna sprema,
  • aktivno poznavanje engleskog jezika,
  • zaposlenik tijela ili pravne osobe u kojoj se imenuje,
  • posjedovanje odgovarajućeg certifikata,
  • radno iskustvo od najmanje 2 godine u tijelu ili pravnoj osobi ili u drugim pravnim osobama na poslovima informacijske sigurnosti. 

Ispiši stranicu