HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Što se sve podrazumijeva pod 'fizičkom sigurnosti'?

Pravilnikom o standardima fizičke sigurnosti uređuju se i definiraju slijedeće mjere informacijske sigurnosti:

a. Višestruka zaštita,
b. Administrativne i sigurnosne zone,
c. Prosudba sigurnosnih rizika s Planom fizičke sigurnosti,
d. Prosudba učinkovitosti mjera fizičke sigurnosti,
e. Kontrola osoba,
f. Pohrana klasificiranih podataka,
g. Oprema za fizičku zaštitu klasificiranih podataka,
h. Fizička sigurnost informacijskog sustava

Ispiši stranicu