HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Koji su temeljni akti sklopljeni s EU vezano za zaštitu i postupanje s EU podacima?

Temeljni akti sklopljeni s EU vezano za zaštitu i postupanje s EU podacima su: 

a. Ugovor između Republike Hrvatske i Europske unije o sigurnosnim postupcima za razmjenu tajnih podataka (NN MU 9/06)
b. Sigurnosni aranžman između UVNS-a, Ureda za sigurnost Glavnog tajništva Vijeća Europske unije (GSCSO) i Uprave za sigurnost Europske komisije (ECSD) za zaštitu klasificiranih podataka razmijenjenih između RH i EU.

Ispiši stranicu