HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Koji su temeljni sigurnosni kriteriji informacijske sigurnosti?

Temeljni sigurnosni kriteriji informacijske sigurnosti su:

a. Povjerljivost – nedostupnost i sprečavanje otkrivanja klasificiranih podataka neovlaštenim osobama,
b. Cjelovitost – originalnost i potpunost podataka uz sprečavanje neovlaštenog mijenjanja sadržaja,
c. Raspoloživost – dostupnost i upotrebljivost podataka na zahtjev ovlaštenog korisnika.

Ispiši stranicu