HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Koja je zadaća savjetnika za informacijsku sigurnost?

Savjetnik je odgovoran za poslove usklađivanja, nadzora, edukacije i koordinacije provedbe mjera i standarda informacijske sigurnosti.

Te poslove savjetnik obavlja sukladno pravilnicima koji uređuju područja informacijske sigurnosti: sigurnosna provjera, fizička sigurnost, sigurnost podataka, sigurnost informacijskog sustava i sigurnost poslovne suradnje.

Također, savjetnik provodi interni (unutarnji) nadzor primjene mjera i standarda informacijske sigurnosti najmanje dva (2) puta godišnje, o čemu sastavlja izvješće.
 
Savjetnik za svoj rad odgovara čelniku tijela ili pravne osobe.

Ispiši stranicu