HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Tko je ovlašten podnijeti zahtjev za izdavanje certifikata?

Zahtjev za izdavanje certifikata ovlašteni su podnijeti UVNS-u državna tijela RH, sigurnosna tijela druge države ili međunarodne organizacije i hrvatski državljani koji se imaju namjeru zaposliti u tijelu druge države odnosno međunarodnom civilnom ili vojnom tijelu na dužnostima ili poslovima za koje se traži posjedovanje certifikata.

a. Državna tijela 

Državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima ovlašteni su za podnošenje zahtjeva za izdavanje certifikata za zaposlenike, koji bi u okviru svog djelokruga trebali imati pravo pristupa nacionalnim i međunarodnim klasificiranim podacima (Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07) članak 18. i Uredba o mjerama informacijske sigurnosti (NN46/08) članak 4. Stavak 1.)).

Zahtjev za izdavanje certifikata podnosi se, u pisanom obliku, UVNS-u, a uz zahtjev se obvezno prilaže vlastoručno popunjen i potpisan upitnik za sigurnosnu provjeru I., II. ili III. stupnja, ovisno o stupnju tajnosti podataka kojima će zaposlenici imati pristup. 
 
b. Sigurnosna tijela druge države ili međunarodne organizacije 
Nadležna sigurnosna tijela druge države ili međunarodne organizacije (NATO ili EU)  mogu UVNS-u (direktno ili putem veleposlanstva/diplomatskih predstavništava RH u svijetu ili Stalne misije RH pri NATO- u ili EU u Bruxelles-u) podnijeti zahtjev za izdavanje certifikata za hrvatske državljane koji su kod njih zaposleni na poslovima i dužnostima na kojima ostvaruju pristup klasificiranim podacima. 
 
c. Hrvatski državljani koji se imaju namjeru zaposliti u tijelu druge države  odnosno međunarodnom civilnom ili vojnom tijelu 

Hrvatski državljani koji se imaju namjeru zaposliti u tijelu druge države odnosno međunarodnom civilnom ili vojnom tijelu na dužnostima ili poslovima za koje se traži posjedovanje certifikata mogu podnijeti UVNS-u zahtjev za izdavanje certifikata.

Uz zahtjev za izdavanje certifikata, osim potpuno popunjenog upitnika za sigurnosnu provjeru  prilažu dokaz (odgovarajuća isprava druge države, međunarodnog civilnog ili vojnog tijela) da su se prijavili za zapošljavanje na dužnostima ili poslovima za koje se traži posjedovanje certifikata.

Hrvatski državljani koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prebivalište ili boravište izvan Republike Hrvatske popunjen i potpisan upitnik za sigurnosnu provjeru neposredno i osobno predaju veleposlanstvu, diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske, koji ga po provedenom propisanom postupku dostavljaju UVNS-u.
 

Ispiši stranicu