HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Koji su temeljni akti sklopljeni s NATO vezano za zaštitu i postupanje s NATO podacima?

Zakon o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora (NN MU 3/09)

Zakon o potvrđivanju sporazuma između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o sigurnosti podataka (NN MU 9/09)

Zakon o potvrđivanju sporazuma između stranaka Sjevernoatlantskog ugovora o suradnji vezano uz atomske podatke s tajnim tehničkim i povjerljivim sigurnosnim dodatkom sporazumu. 

Ispiši stranicu