HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Nacionalna nadležnost

Najznačajnija zaduženja i odgovornosti
  • propisuje, koordinira i usklađuje donošenje i primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti u RH;
  • odlukom Vlade RH vodi pregovore i potpisuje međunarodne sigurnosne ugovore o uzajamnoj zaštiti i razmjeni klasificiranih podataka;
  • provodi edukaciju te koordinira i usklađuje rad savjetnika za informacijsku sigurnost i sigurnosnih koordinatora u tijelima i pravnim osobama;
  • izdaje sigurnosne certifikate za fizičke osobe, državljane RH, koji postupaju s klasificiranim podacima te certifikat poslovne sigurnosti za pravne osobe koje sklapaju klasificirane ugovore;
  • provodi nadzor nad primjenom mjera i standarda informacijske sigurnosti u tijelima i pravnim osobama koje postupaju s klasificiranim podacima;
  • koordinira i usklađuje rad ZSIS-a kao nacionalnog NCSA, SAA i NDA tijela te CARNet-a kao nacionalnog CERT-a;
  • koordinira međunarodnu suradnju nadležnsih tijela u RH u području informacijske sigurnosti.

Ispiši stranicu