HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Koje međunarodno tijelo provodi nadzor postupanja s EU podacima u RH?

Ured za sigurnost Glavnog tajništva Vijeća Europske unije (Bureau de securite Conseil de l'Union europeenne) provodi nadzor u Središnjem registru i sastavnicama Sustava registara u drugim tijelima i pravnim osobama u RH koje koriste klasificirane EU podatke.

Ispiši stranicu