HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Međunarodna nadležnost

Najznačajnija zaduženja i odgovornosti 
  • sigurnost NATO/EU klasificiranih podataka u nacionalnim tijelima, vojnim i civilnim, u tuzemstvu i inozemstvu;
  • izdaje NATO/EU sigurnosne certifikate za državljane RH koji postupaju s klasificiranim podacima NATO-a/EU-a, stupnja tajnosti Confidential, Secret i Top Secret;
  • nacionalno DSA tijelo odgovorno za komunikaciju s privatnim sektorom u području NATO/EU sigurnosne politike;
  • uspostavlja i koordinira rad Sustava registara RH nadležnog za distribuciju međunarodnih klasificiranih podataka;
  • provodi sigurnosnu akreditaciju Sustava registara;
  • osigurava provedbu tehničkih mjera sigurnosti informacijskih sustava i nadzire rad NCSA i NDA tijela;
  • u skladu sa sigurnosnom regulativom NATO-a/EU-a i u koordinaciji s NOS-om/GSCSO-om provodi nadzor postupanja s NATO/EU klasificiranim podacima.

Ispiši stranicu