HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Sigurnosno certificiranje hrvatskih državljana u inozemstvu

Hrvatska
 
Potrebni obrasci za provjeru 
 
Mjerodavni obrasci potrebni za provjeru mogu se naći i preuzeti na http://www.uvns.hr/ (http://www.uvns.hr/en - engleske inačice obrazaca za provjeru samo su informativnog karaktera). Za provjeru je potrebno ispuniti i predati hrvatsku inačicu.
 
Priprema i predaja obrazaca 
 
Organizacija, institucija, služba, tvrtka ili NSA/DSA tijelo države u kojoj hrvatski državljanin radi ili se prijavljuje za posao, na kojem je potreban sigurnosni certifikat, mora podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja o sigurnosnoj provjeri osobe. Zahtjev treba sadržavati osobne podatke hrvatskog državljanina, naziv institucije ili tvrtke u kojoj će raditi/biti zaposlen, dužnost ili radno mjesto te stupanj tajnosti za koji se certifikat traži.
 
Zahtjev treba poslati Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost (poštom na: Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, Jurjevska 34, HR-10000 Zagreb, ili skeniran elektroničkom poštom na adresu ivcp@uvns.hr), koji je NSA/DSA tijelo Republike Hrvatske.  
 
Hrvatski državljani moraju vlastoručno ispuniti i potpisati Upitnik za sigurnosnu provjeru. Neovisno o vrsti uvjerenja o sigurnosnoj provjeri (nacionalno, NATO, EU), upitnik je uvijek isti:
 
- za stupanj VRLO TAJNO – Upitnik za sigurnosnu provjeru I stupnja 
- za stupanj TAJNO – Upitnik za sigurnosnu provjeru II stupnja
- za stupanj POVJERLJIVO – Upitnik za sigurnosnu provjeru III stupnja
 
Ispunjeni Upitnik za sigurnosnu provjeru (stupnja tajnosti OGRANIČENO) može se dostaviti hrvatskom NSA tijelu bilo diplomatskim putem preko veleposlanstva Republike Hrvatske u državi u kojoj predmetna osoba boravi, bilo preko Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri NATO-u ili EU u Bruxellesu. Osim toga, hrvatski državljani mogu ga osobno predati Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS) u Zagrebu. Zahtjev za certifikat može se poslati zajedno s ispunjenim Upitnikom za sigurnosnu provjeru (stupnja tajnosti OGRANIČENO) ili zasebno na drugi način.
 
Certifikat će se nakon izdavanja dostaviti podnositelju zahtjeva. Za sigurnosno informiranje zadužen je podnositelj zahtjeva i provjeravana osoba dužna je potpisati potvrdu u vezi s postupanjem s klasificiranim podacima (Izjava o postupanju s klasificiranim podacima). Certifikat se izdaje na razdoblje od 5 godina, a dođe li do prekida potrebe za posjedovanjem certifikata (npr. odlazak na drugi posao, u drugu tvrtku ili umirovljenje itd.), podnositelj zahtjeva dužan je obavijestiti Ured (UVNS) o razlozima prestanka posjedovanja certifikata.
 
Rokovi za odluku o sigurnosnoj provjeri  
 
Rokovi za sigurnosnu provjeru ovise o stupnju sigurnosne provjere i o vremenu koje je provjeravana osoba provela u inozemstvu. U skladu sa Zakonom o sigurnosnim provjerama, za sigurnosnu provjeru za pristup dokumentima stupnja tajnosti:
 
- VRLO TAJNO – ne traje kraće od 30 dana ni duže od 120 dana; 
- TAJNO – ne traje kraće od 20 dana ni duže od 90 dana; 
- POVJERLJIVO – ne traje kraće od 10 dana ni duže od 30 dana. 
 
Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri  
 
Uvjerenje o sigurnosnoj provjeri izdaje hrvatsko NSA tijelo. Uvjerenja o sigurnosnoj provjeri nisu klasificirana. 
Uvjerenje (ili dopis ili obrazac, ako to želi podnositelj zahtjeva i naznačeno je u zahtjevu) šalje se podnositelju zahtjeva. 
 
Dodatni podaci
 
Za dodatne podatke o pitanjima vezanim uz provjere, nadležna tijela (npr. NSA ili DSA tijelo, Ured za sigurnost, savjetnik za informacijsku sigurnost itd.) mogu se obratiti izravno hrvatskom NSA/DSA tijelu na ivcp@uvns.hr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ispiši stranicu