HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Sigurnosno certificiranje hrvatskih državljana u inozemstvu

Obrasci Upitnika za sigurnosnu provjeru
 
Obrasci upitnika za sigurnosnu provjeru mogu se pronaći i preuzeti na stranicama Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.
 
Popunjavanje Upitnika i dostava zahtjeva
 
Institucija, agencija, tvrtka ili NSA/DSA države u kojoj hrvatski državljanin aplicira za posao, na kojem se zahtijeva posjedovanje uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri (certifikat za pristup klasificiranim podacima), treba podnijeti zahtjev za izdavanje certifikata. Zahtjev treba sadržavati osobne podatke hrvatskog državljanina za kojeg se provjera traži, naziv institucije, organizacije ili tvrtke u kojoj će osoba biti zaposlena/je zaposlena, naziv radnog mjesta i stupanj tajnosti za koji se certifikat traži.
 
Zahtjevi se dostavljaju Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost (poštom: Jurjevska 34, 10000 Zagreb ili skenirano e-mailom na adresu e-pošte ivcp@uvns.hr), koji je nadležno NSA(/DSA) tijelo Republike Hrvatske. Osoba Upitnik treba popuniti vlastoručno te ga potpisati. Bez obzira na vrstu certifikata koji se izdaje (nacionalni, NATO, EU), obrazac Upitnika se popunjava s obzirom na stupanj tajnosti:
 
  • za VRLO TAJNO – Upitnik za sigurnosnu provjeru I. stupnja
  • za TAJNO – Upitnik za sigurnosnu provjeru II. stupnja
  • za POVJERLJIVO – Upitnik za sigurnosnu provjeru III. stupnja
 
Popunjeni Upitnik za sigurnosnu provjeru (klasificiran stupnjem tajnosti OGRANIČENO), priložen zahtjevu za izdavanje certifikata, može se dostaviti putem diplomatske pošte, preko hrvatskog veleposlanstva u državi u kojoj osoba boravi ili preko Odjela za podregistar u Stalnom predstavništvu RH pri EU ili Stalnom predstavništvu RH pri NATO-u u Bruxellesu, ili ga hrvatski državljanin može osobno dostaviti na adresu UVNS-a u Zagrebu, Jurjevska 34.
 
Certifikat će se po izdavanju dostaviti podnositelju zahtjeva, a kopija certifikata provjeravanoj osobi. Provest će se postupak sigurnosnog informiranja, kojom prilikom je osoba dužna potpisati Izjavu o postupanju s klasificiranim podacima. Certifikat se izdaje na razdoblje od 5 godina, a ukoliko tijekom tog razdoblja nastupi prekid u potrebi za certifikatom (npr. prijelaz na drugo radno mjesto, u drugu organizaciju ili tvrtku ili umirovljenje), osoba kojoj je certifikat izdan treba o navedenom obavijestiti Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.
 
Rokovi postupka sigurnosne provjere za izdavanje certifikata za pristup klasificiranim podacima
 
Rokovi za provođenje postupka sigurnosne provjere propisani su Zakonom o sigurnosnim provjerama, a ovise o stupnju tajnosti certifikata i razdoblju kojem je provjeravana osoba boravila/živjela u inozemstvu.
 
U skladu s odredbama Zakon o sigurnosnim provjerama, postupak sigurnosne provjere za izdavanje certifikata za pristup klasificiranim podacima je za
  • VRLO TAJNO – ne kraći od 30 dana i ne duži od 120 dana
  • TAJNO – ne kraći od 20 dana i ne duži od 90 dana
  • POVJERLJIVO – ne kraći od 10 dana i ne duži od 30 dana
 
Certifikat za pristup klasificiranim podacima
 
Certifikat za pristup klasificiranim podacima izdaje Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost. Certifikati nisu klasificirani. Certifikat (ili potvrda ukoliko to podnositelj zahtjeva naznači u zahtjevu) dostavit će se podnositelju zahtjeva.
 
Dodatne informacije
 
Za dodatne informacije, sva nadležna tijela (NSA, DSA, Uredi za sigurnost, Savjetnici za informacijsku sigurnost, itd.), mogu se obratiti neposredno na adresu e-pošte ivcp@uvns.hr.

Ispiši stranicu