HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

O konferenciji

Multinacionalna radna skupina za industrijsku sigurnost (MISWG)

MISWG je osnovan 1985. godine kao nevladina organizacija kako bi olakšala zajedničke vojne programe među članicama NATO-a, postavljajući međunarodne standarde.

Statut ove radne skupine usvojen je iduće godine - 1986, tijekom sastanka u Belgiji. Tada su sudionici odlučili da će to biti neformalna struktura i usvojili svoje ime - Multinacionalna radna skupina za industrijsku sigurnost (MISWG). Odlučeno je da će u MISWG sudjelovati predstavnici nacionalnih sigurnosnih tijela zemalja, kao i da pravila koja će biti odobrena neće bi bila obvezna, ali svaka zemlja bi odlučila hoće li ih usvojiti u svojim zakonima.

MISWG nema stalnu strukturu ili stalno Tajništvo. Obveze Tajništva ispunjava zemlja koja je domaćin sastanka u odgovarajućoj godini. Predstavnik zemlje domaćina također je predsjedatelj godišnjeg sastanka.

MISWG održava svoje sastanke jednom godišnje, a sastanci se održavaju na području različitih zemalja sudionica. Drugi sastanak mogao bi se provesti u izuzetnim okolnostima u slučaju značajnih razloga za takav događaj.

Ad hoc radne skupine mogu se uspostaviti za rješavanje konkretnih slučajeva. Svaka od ovih ad hoc radnih skupina ima predsjedatelja koji je predstavnik zemlje koji će predstaviti izvješće o rezultatima aktivnosti tijekom sastanka MISWG-a.

Uloga MISWG-a je postizanje ekvivalentnih praksi i pravila u području sigurnosti i mogu se provoditi u bilateralnim i multilateralnim industrijskim programima koji uključuju razmjenu klasificiranih ili osjetljivih neklasificiranih informacija. MISWG predstavlja forum za raspravu o načinima prilagodbe stalnim promjenama na području sigurnosti i obrambene industrije te razvijanju međusobno prihvatljivih postupaka kako bi se olakšala međunarodna suradnja u obrani i industriji.

Standardni međunarodni postupci za posjetu

Kada međunarodni posjet uključuje pristup podacima koji su podložni odobrenju vlade ili kada je potreban pristup sigurnosnim područjima, posjetitelj će podnijeti zahtjev za posjetom putem svojeg sigurnosnog službenika koji potvrđuje / traži NSA / DSA i prima NSA / DSA agenciji, organizaciju ili objekt koji treba posjetiti. Ovi zahtjevi za posjetima formalizirani su u standardnom zahtjevu za posjetom (RFV).

Sudionici MISWG-a su odobrili standardne postupke za posjete vojske, vlade, međunarodnih organizacija i osoblja izvođača u vojsci, vladi, međunarodnim organizacijama (npr. NATO, EU, itd.) ili industrijskim objektima druge zemlje.

Bez obzira na postupke dogovorene sa NSA / DSA poradi zaštite nacionalne sigurnosti može se odbiti RFV za posjet nekom od objekata.

Sudionici konferencijeO domaćinu konferencije 2019.

Video o Republici Hrvatskoj
Video o središnjoj Dalmaciji
Video o gradu Splitu

Ispiši stranicu