HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

O konferenciji

 
MULTINACIONALNA RADNA SKUPINA ZA SIGURNOST POSLOVNE SURADNJE (MISWG) 
 
Multinacionalna radna skupina za sigurnost poslovne suradnje (MISWG) osnovana je 1985. godine kao neformalno tijelo za razradu zajedničkih mjera za zaštitu klasificiranih podataka u vezi s multinacionalnim obrambenim programima izvan NATO-a i pitanjima iz područja sigurnosti međunarodne poslovne suradnje i sastoji se od predstavnika tijela država članica koja se bave tim pitanjima.
 
Uloga MISWG-a je postizanje sličnih sigurnosnih praksi i postupaka za razmjenu klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka. MISWG predstavlja i forum za raspravu o načinima prilagodbe sigurnosnih praksi na stalne promjene u ukupnom sigurnosnom okružju te trendovima u obrambenoj industriji i sigurnosti međunarodne poslovne suradnje.
 
S tim ciljem, MISWG:
 
•   zadaje smjer, prioritete i rokove za rad ad hoc radnih skupina MISWG-a (AHWGs),
•   proučava i preporučuje metode za poboljšanje i usklađivanje međunarodnih standarda iz područja sigurnosti poslovne suradnje, postupaka i načina komunikacije za razmjenu klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka s naglaskom na mjerama namijenjenim postizanju učinkovitosti i ekonomičnosti,
•   razvija i revidira dokumentaciju o sigurnosti poslovne suradnje u pogledu usklađivanja praksi, 
•  promiče suradnju i razumijevanje u pitanjima praksi i postupaka u sigurnosti poslovne suradnje među državama članicama i sa državama koje nisu članice, osobito onima koje se žele kvalificirati za članstvo u NATO-u,
•   promiče provedbu i kasnije preispitivanje usuglašenih metoda i postupaka u svakoj državi članici te po potrebi preporučuje promjene.
 
Države članice upućuju predstavnike primjerene razine i stručnosti za obradu pitanja koja se nalaze na dnevnom redu te ovlastima za donošenje odluka.
 
MISWG nema stalnu strukturu ni stalno tajništvo. Obveze tajništva preuzima država članica koja je domaćin godišnjeg sastanka MISWG-a. Predstavnik države domaćina je predsjedatelj godišnjeg sastanka. 
 
MISWG se sastaje redovito, u pravilu jedanput godišnje. 
 
MISWG donosi plan rada i osniva ad hoc radne skupine za bavljenje određenim pitanjima. Svakom ad hoc radnom skupinom predsjeda predstavnik jedne od država članica koji je odgovoran MISWG-u. Svaka ad hoc radna skupina ima određenu zadaću koju treba ispuniti u određenim rokovima.
 
Rezultati MISWG-ovih odluka o sigurnosnim praksama i postupcima objavljuju se u obliku dokumenata MISWG-a. MISWG-ovi dokumenti, prakse i postupci nisu pravno obvezujući jer ne predstavljaju međunarodne ugovore i nisu namijenjeni za osporavanje ili kršenje nacionalnih pravila i propisa.
 
Kada god je to moguće, države članice trebale bi primjenjivati MISWG-ove dokumente, prakse i postupke u cijelosti ili djelomično u vezi s bilateralnim i multinacionalnim programima suradnje u području obrane i/ili programima sigurnosti poslovne suradnje.  
 
34. po redu godišnji sastanak MISWG-a održat će se u Splitu u Hrvatskoj, u hotelu Radisson Blu, od ponedjeljka 9. rujna do petka 13. rujna 2019.
 
 
Zemlje članice
1. Albanija
2. Australija
3. Austrija
4. Belgija
5. Bugarska
6. Kanada
7. Hrvatska
8. Češka Republika
9. Danska
10. Estonija
11. Finska
12. Francuska
13. Njemačka
14. Grčka
15. Mađarska
16. Izrael
17. Italija
18. Latvija
19. Litva
20. Luxembourg
21. Nizozemska
22. Novi Zeland
23. Norveška
24. Poljska
25. Portugal
26. Rumunjska
27. Slovačka
28. Slovenija
29. Španjolska
30. Švedska
31. Švicarska
32. Turska
33. Ujedinjena Kraljevina
34. Sjedinjene Američke Države
Promatrači
1. Sjeverna Makedonija
2. European Defence Agency (EDA)
3. European Space Agency (ESA)
4. EU Commission
5. NATO
 
 
 
 
 
 
 
 

Ispiši stranicu