HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Zahtjev za posjet

Zahtjev za posjet (Request for Visit)
 
Međunarodni i domaći posjeti dio su svakodnevnog poslovanja u današnjoj globalnoj ekonomiji. Takvi posjeti također mogu doprinijeti da posjetitelji ostvare neovlašteni pristup osjetljivim i klasificiranim podacima i imovini. Ishođenjem odobrenja za posjete štićenim i osjetljivim lokacijama te klasificiranim podacima mogu se spriječiti sigurnosni incidenti i čuvati nacionalna sigurnost.
 
Zaposlenik državnog tijela ili pravne osobe iz RH, koji odlazi u međunarodni posjet, u sklopu klasificiranog ugovora, programa ili projekta, prilikom kojeg će pristupati štićenim lokacijama te ostvariti uvid u klasificirane podatke, dužan je ispuniti obrazac zahtjeva za posjet (na engleskom jeziku). Tijela ili pravne osobe iz RH, koja svoje zaposlenike šalju u jednokratni ili višekratni posjet, dužni su posredstvom UVNS-a (NSA/DSA – National Security Authority ili Designated Security Authority), najaviti posjet tijelu ili pravnoj osobi koju se posjećuje, putem obrasca Zahtjeva za posjet (RfV Form).
Kada se radi o međunarodnom posjetu tijelima ili pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, nadležno sigurnosno tijelo države iz koje je posjetitelj, Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost, kao nadležnom NSA/DSA tijelu, dostavlja obrazac zahtjeva za posjet. Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost odobrava posjet ukoliko je na obrascu potvrđeno da posjetitelj ima važeći certifikat zahtijevanog stupnja tajnosti.
 
Same detalje posjeta, neposredno dogovaraju nadležne osobe stranaka (npr. savjetnici za informacijsku sigurnost – Security Officers)

Zahtjev za posjetom (obrazac) obuhvaća standardne postupke za jednokratne i višekratne posjete, hitne posjete i standardni format zahtjeva za takve posjete, a odnosi se na verifikaciju posjedovanja certifikata odgovarajućeg stupnja tajnosti.

Tablični pregled (Lead Time for Visits) ukazuje na broj radnih dana prije datuma jednokratnog posjeta ili datuma prvog višekratnog posjeta, prema kojima Zahtjev mora biti dostavljen nadležnom sigurnosnom tijelu države primateljice – National Security Authority or Designated Security Authority.

Odobrenja Zahtjeva za posjet, u okviru kojeg će se pristupati štićenim lokacijama ili ostvarivati ​​pristup klasificiranim podacima, prosljeđuju se i obrađuju redovnim službenim komunikacijskim kanalima između nadležnih sigurnosnih tijela (NSA/DSA), za što je u Republici Hrvatskoj nadležan Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, putem fax-a ili na adresu elektroničke pošte ivcp@uvns.hr.
 
Obrasci se mogu preuzeti na:
 
Request for Visit (e-Form)
Request for Visit
Lead time for visits
Standard International Visit Procedure
Instructions

Ispiši stranicu