HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Analitika i nadzor

Analitičke zadaće UVNS-a započinju kontinuiranim praćenjem izvještajne produkcije agencija. UVNS prati zakonitost, svrsishodnost i djelotvornost agencija, temeljem zaprimljenih izvješća, te usklađenost izvješća agencija s aktima i odlukama kojima se usmjerava rad sigurnosno-obavještajnih agencija. UVNS, polazeći od uradaka agencija, izrađuje objedinjena i periodična analitička izvješća te strategijske procjene, u suradnji s agencijama, za potrebe Predsjednika Republike i Vlade Republike Hrvatske. 

Stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a jedna je od središnjih zadaća UVNS-a. Putem nadzornih aktivnosti UVNS prati zakonitost rada navedenih institucija, ostvarivanje propisanih ciljeva i djelokruga rada, djelotvornost i svrsishodnost rada, primjenu mjera tajnog prikupljanja podataka te koordinaciju i suradnju među sigurnosno-obavještajnim agencijama.

Rezultati nadzornih aktivnosti dostavljaju se Predsjedniku Republike i predsjedniku Vlade te omogućuju provođenje ustavnih ovlasti iz područja nacionalne sigurnosti.

Česta pitanja:

Ispiši stranicu