HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Što se utvrđuje kroz nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija?

Sukladno čl. 106. i 107. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH cilj stručnog nadzora je praćenje i nadziranje zakonitosti rada, ostvarivanja propisanih ciljeva i djelokruga rada, djelotvornosti i svrsishodnosti rada, primjena mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se ograničavaju ustavna ljudska prava i temeljne slobode,  uporabe financijskih sredstava, koordinacije i suradnje među sigurnosno-obavještajnim agencijama i odgovarajućim službama drugih zemalja.

Ukratko, stručni nadzor obuhvaća cjelokupni poslovni proces sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a.

Ispiši stranicu