HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Informacijska sigurnost

ZAKON O TAJNOSTI PODATAKA (NN 79/07)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka (NN 86/12)

Uredba o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima (NN 102/07)

ZAKON O INFORMACIJSKOJ SIGURNOSTI (NN 79/07) ZAKON O SIGURNOSNIM PROVJERAMA (NN 85/08)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnim provjerama (NN 86/12) SMJERNICE ZA POSTUPANJE S NEKLASIFICIRANIM PODACIMA (SLUŽBENI PODACI)

Ispiši stranicu