HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Koja je zadaća i tko je član Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija?

Savjet provodi odluke Predsjednika Republike i Vlade o usmjeravanju rada sigurnosno-obavještajnih agencija; razrađuje odluke VNS-a koje se odnose na rad sigurnosno-obavještajnih agencija i drugih tijela sigurnosno-obavještajnog sustava; operativno usklađuje rad sigurnosno-obavještajnih agencija i drugih tijela sigurnosno-obavještajnog sustava; donosi mišljenja o suradnji s odgovarajućim službama drugih zemalja; daje prijedloge VNS-u i poduzima druge mjere za učinkovitost i unapređivanje rada sigurnosno-obavještajnih agencija.

U sastavu Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija su: predsjednik Savjeta (član Vlade zadužen za nacionalnu sigurnost, trenutačno ministar obrane), savjetnik Predsjednika Republike za nacionalnu sigurnost (ujedno zamjenik predsjednika Savjeta), ravnatelji sigurnosno-obavještajnih agencija i predstojnik UVNS-a.

Ispiši stranicu