HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Koja izvješća priprema UVNS i koga je dužan izvješćivati?

UVNS izrađuje godišnja i izvanredna izvješća o svom radu te godišnja, redovna i izvanredna izvješća o poslovima stručnog nadzora sigurnosno-obavještajnih agencija (SOA i VSOA) i Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija (OTC).

Nadalje, UVNS kreira objedinjena izvješća sigurnosno-obavještajnih agencija i periodične analize, a prema potrebi i strategijske analize.

Navedena izvješća UVNS dostavlja Predsjedniku Republike i predsjedniku Vlade.

Godišnja izvješća koja se odnose na poslove nadzora poduzete u svrhu kontrole poštivanja Ustavom zajamčenih prava građana UVNS dostavlja još i predsjedniku Hrvatskog sabora i saborskom Odboru nadležnom za nacionalnu sigurnost. 

Izvanredna izvješća o poslovima stručnog nadzora dostavljaju se predsjedniku Hrvatskog sabora i Odboru nadležnom za nacionalnu sigurnost, kada se nadzor provodi na temelju njihova zahtjeva.

Ispiši stranicu