HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Uvjeti korištenja

Svako korištenje www.uvns.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na bilo koji način distribuirati bez izričitog pristanka Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost. 

Svi korisnici koji pristupaju na www.uvns.hr stranicu, koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. UVNS neće biti građanskopravno ili kazneno odgovoran ni za kakve posredne ili neposredne, slučajne ili posljedične štete, koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.uvns.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih stranica Interneta nad kojima UVNS nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. UVNS nije odgovoran niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. UVNS zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice nastale iz takvih promjena.

UVNS poštuje privatnost posjetitelja na svoje online stranice i prikupljat će samo one osobne podatke kao što su: ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa svojih korisnika kad joj se isti dobrovoljno dostave. Te će podatke koristiti kako bi udovoljila pojedinačnim prikladnim zahtjevima za informacijama te će se oslanjati na te podatke kako bi mogao unaprijediti svoj rad. U tom smislu, može koristiti te informacije kako bi kontaktirao korisnike. Te podatke neće prenositi trećim stranama ni na koji način, bez pristanka korisnika. Svaka promjena stajališta o čuvanju naznačenih podataka kao povjerljivih bit će objavljena na ovoj web stranici.

Ispiši stranicu