HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Strategijska analiza

Strategijska analiza je najsloženiji analitički proizvod koji traženjem veza, uzroka i posljedica na važnim nacionalnim područjima izvodi zaključke i donosi prijedloge vezane za realizaciju težišnih (proklamiranih) ciljeva.

Strategijska analiza je skup djelovanja analitičara sigurnosno-obavještajnog sustava, znanstvenih djelatnika, djelatnika državnih i javnih službi te nezavisnih stručnjaka iz područja interesa. Izrađuje se za duže vremensko razdoblje.

Ispiši stranicu