HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Građanski nadzor

Nadzor koji provode predstavnici građana, bave se praćenjem i nadzorom zakonitosti rada i primjene mjera tajnog prikupljanja podataka, te utvrđivanjem osnovanosti predstavki koje im dostave građani. U RH je za građanski nadzor zaduženo Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija koje broji 6 članova koje imenuje Hrvatski sabor. Djelokrug njihova rada i nadležnost definirani su čl. 110. – 114. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH.

Ispiši stranicu