HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Drugi oblici nadzora

Osim spomenutih nadzora može se utvrditi da u RH u dijelu rada sigurnosno-obavještajnog sustava postoji i još jedan, posredni mehanizam sudbenog nadzora, s obzirom na činjenicu da dio mjera tajnog prikupljanja podataka kojima se privremeno na zakonit način ograničavaju ljudska i građanska prava građana odobrava Vrhovni sud RH (čl. 33. – 38. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH). 

Ispiši stranicu