HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Izjava o pristupačnosti

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS) nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.)

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost (https://uvns.hr/).

Stupanj usklađenosti

Internetske stranice Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost djelomično su usklađene s odredbama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom

  • Kontrast na pojedinim dijelovima sadržaja nije dobro podešen

  • Dio datoteka i slika nemaju pridružen prikladni opis

  • Sadržaj pojedinih poveznica nije jasno opisan

  • Dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku

  • .pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika

UVNS radi na otklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava sastavljena je 10. rujna 2021. godine prema predlošku Izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo UVNS.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađeni sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste UVNS. Sve upite vezane uz pristupačnost internetskih stranica UVNS-a korisnici mogu dobiti slanjem e-pošte na adresu kontakt@uvns.hr, telefonski ili pisanim putem na adresi Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, Jurjevska 34, 10000 Zagreb. 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora UVNS-a na obavijest o uočenim nesukladnostima ili na zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr


Ispiši stranicu