HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti

Dana 15. veljače 2024. godine na snagu je stupio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti („Narodne novine", broj: 14/2024).
 
Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti u nacionalno zakonodavstvo prenosi se Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti širom Unije, izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 i Direktive (EU) 2018/1972 i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (NIS2 direktiva).
 
Cilj ovog Zakona je osigurati djelotvornu provedbu postupaka i mjera za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti koji se njime propisuju te se u tu svrhu Zakonom uspostavlja novi sustav upravljanja kibernetičkom sigurnošću u Republici Hrvatskoj, koji podrazumijeva reorganizaciju dosadašnjih nadležnosti u području kibernetičke sigurnosti te se u Sigurnosno-obavještajnoj agenciji ustrojava Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost.

Opseg NIS2 Direktive, u odnosu na opseg NIS1 Direktive, značajnije je proširen, brojem sektora i subjekata, pa tako obuhvaća i javni sektor - tijela državne uprave, druga državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, privatne i javne subjekte koji upravljaju, razvijaju ili održavaju državnu informacijsku infrastrukturu sukladno zakonu kojim se uređuje državna informacijska infrastruktura te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Kriteriji za kategorizaciju subjekata koji nisu Zakonom neposredno utvrđeni (poput primjerice tijela državne uprave), utvrdit će se Uredbom Vlade RH, temeljem članka 24. Zakona. 

Donošenjem Zakona o kibernetičkoj sigurnosti Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost postaje nadležno tijelo za provedbu zahtjeva kibernetičke sigurnosti za javni sektor. 

Ispiši stranicu