HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri (CERTIFIKAT)

Izgled Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri (CERTIFIKAT) možete vidjeti na ovom linku. Navedeni obrazac je sastavni dio Uredbe o načinu označavanja klasificiranih podataka, sadržaju i izgledu Uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima (Narodne novine 10272007) .

U Republici Hrvatskoj Uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri izdaje isključivo Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, kao središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost. 

Ispiši stranicu