HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Sudjelovanje RH u NATO vježbi upravljanja krizama - CMX09

Republika Hrvatska će sudjelovati u simulacijskoj NATO vježbi upravljanja krizama političko-vojnog odlučivanja CMX09 koja će se održati od 4. do 10. ožujka 2010. Nakon CMX05 i CMX08 ovo će biti treća NATO vježba upravljanja krizama (Crisis Management Exercise – CMX) u kojoj će Hrvatska sudjelovati i to po prvi puta kao punopravna članica NATO-a. Radi se o simulacijskoj vježbi koja će se provoditi na temelju fiktivnog scenarija te konzultacija među članicama NATO saveza i zemalja partnera te neće biti nikakvih stvarnih vojnih snaga raspoređenih na terenu.

Vježbe upravljanja krizama imaju za svrhu uvježbavanje i provjeru postojećih i razvojnih koncepata kriznog upravljanja, te međusobnu suradnju i koordinaciju relevantnih nacionalnih sustava i procedura. Vježba će se odvijati na dvije razine – u sjedištu NATO-a u Bruxellesu i u glavnim gradovima država sudionica vježbe. U scenariju za vježbu, NATO na poziv Glavnog tajnika UN-a i u suradnji s drugim međunarodnim organizacijama, sudjeluje u upravljanju kriznom situacijom na jednom udaljenom, fiktivnom otoku van euro-atlantskog područja. Uz političku i vojnu dimenziju ovaj scenarij ima i humanitarnu dimenziju zbrinjavanja izbjeglica te pružanja pomoći dijelu stanovništva koji je stradao u prirodnim katastrofama.      

Jedan od glavnih ciljeva vježbe CMX09 je daljnji razvoj koncepta „Sveobuhvatnog pristupa“ (Comprehensive Approach - CA) kao jednog od temelja savezničke strategije za rješavanje sadašnjih i budućih sigurnosnih izazova. Glavna odlika ovog pristupa je suradnja NATO-a s nevojnim (civilnim) organizacijama na terenu, upotreba nevojnih sredstava i razvijanje interoperabilnosti vojnih i drugih sudionika u upravljanju krizama.

U provedbi vježbe sudjelovat će države članice NATO-a, državepartneri te po prvi puta i dvije međunarodne organizacije – Ujedinjeni narodi i Međunarodni odbor Crvenog križa.

Koordinator vježbe u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija uz sudjelovanje ostalih nadležnih resora među kojima i UVNS.

Ispiši stranicu