HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Proračun UVNS-a za 2015. godinu

Odlukom Predsjednika RH o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (Narodne novine br. 148/14), proglašen je proračun koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. prosinca 2014. godine, pri čemu je proračun Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost za 2015. godinu utvrđen u iznosu 21.791.000 kuna, projekcija proračuna za 2016. godinu iznosi 21.392.939, a projekcija proračuna za 2017. godinu iznosi 21.004.829 kuna.

Ispiši stranicu