HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Priopćenje sa sjednice Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti

Dana 5. lipnja 2023. u Ministarstvu hrvatskih branitelja održana je sjednica Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti kojom je predsjedao predsjednik Koordinacije Tomo Medved. 
Na dnevnom redu sjednice bile su dvije točke vezane uz poplave u Republici Hrvatskoj i uz stanje spremnosti za provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2023. godini.
Kao uvod u predmetne teme predstojnik Ureda Vlade RH Zvonimir Frka-Petešić održao je prezentaciju o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na prirodne katastrofe, kao i o mjerama za smanjivanje šteta koje se godišnje kreću oko 0,5% BDP-a. Naglašena je nužnost smanjivanja količine CO2 u atmosferi kako bi se smanjili učinci globalnog zatopljenja i njegove negativne posljedice, od podizanja razine mora do povećanja učestalosti i intenziteta poplava, suša i požara u Republici Hrvatskoj.  
Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković upoznao je članove Koordinacije sa stanjem tijekom velikih poplava u svibnju koje su uzrokovale obimne kiše na 20 vodotokova te s mjerama koje su poduzete da se štete na infrastrukturi i okolišu maksimalno smanje. Posebno je naglašena uloga Hrvatske vojske i njezina brza reakcija u pomoći na sedam lokacija u četiri grada. Zaključeno je da je potrebno  povećati ulaganja iz fondova EU u borbi protiv poplava koja su u razdoblju od 2016-2022. bila prosječno oko 40 milijuna eura godišnje. U narednom razdoblju napravit će se detaljna analiza što treba raditi kako bi se otklonile zapreke koje sprječavaju ili usporavaju izgradnju zaštitne infrastrukture.
Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković informirao je članove Koordinacije o do sada poduzetim mjerama u provedbi Programa aktivnosti za predstojeću protupožarnu sezonu, a ministar obrane Mario Banožić i načelnik GS OS RH admiral Robert Hranj govorili su o stanju spremnosti zračnih i zemaljskih protupožarnih snaga. Zaključeno je da je sustav potpuno spreman za početak protupožarne sezone koja započinje 19. lipnja ustrojavanjem Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama.
Na kraju sjednice ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut upoznao je nazočne sa Sustavom za rano upozoravanje i krizno upravljanje, te s preliminarnim rezultatima testnog slanja poruka u subotu 3. lipnja na preko 4,5 milijuna mobilnih brojeva.  Ispiši stranicu