HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Otvoreno je savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o mjerama kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga


Dana 17. svibnja 2018. godine otvoreno je novo savjetovanje o Nacrtu prijedloga uredbe o mjerama kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga. Savjetovanje je moguće pronaći putem poveznice.

Donošenje Uredbe o mjerama kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga predviđeno je Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, koji je u postupku donošenja (u tijeku priprema za II. čitanje u Hrvatskom saboru, više informacija na poveznici. Uredbom se utvrđuju mjere za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga, način njihove provedbe, propisuju kriteriji za određivanje incidenata koji imaju znatan učinak na pružanje ključnih usluga, sadržaj obavijesti o incidentima, kod operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, način dostave obavijesti i druga pitanja bitna za postupanje s takvim obavijestima predlaže se urediti podzakonskim propisom predmetnog Zakona.

Savjetovanje je otvoreno do 11. lipnja 2018. godine.

Ispiši stranicu