HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Održana sjednica koordinacije za sustav domovinske sigurnosti

Sjednica Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti održana je 10. lipnja 2022. u prostoru Operativnoga vatrogasnog zapovjedništa u Divuljama. U istom je prostoru u prijepodnevnim satima održana međuresorna vatrogasna vježba „SIGURNOST 22“ na kojoj je pored brojnih uzvanika i gostiju nazočio predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, te ministri Tomo Medved i Mario Banožić. 

Teme sjednice Koordinacije bile su provođenje Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i zaštita državnih tijela i kritične infrastrukture od naprednih kibernetičkih napada. 
Predsjednik Koordinacije zaključio je da je spremnost za protupožarnu sezonu vrlo visoka, sustav zapovijedanja, koordinacije, praćenja i analize jako dobro postavljen, koordinacija i suradnja svih sudionika odlična, a nova protupožarna sredstva, sustavi veza i nove tehnologije, uz usvajanje i provedbu novih standardnih operativnih postupaka, jamče da će se svakom požaru pristupiti brzo i odlučno, uz najveću moguću pažnju za sigurnost ljudi i sredstava. 

U sklopu druge točke razgovaralo se o zaštiti državnih tijela i kritične infrastrukture od naprednih kibernetičkih napada. Aktualno stanje kibernetičke sigurnost u RH može se ocijeniti dobrim. Zaštita nacionalnoga kibernetičkog prostora od naprednih kibernetičkih napada osobito je važna, posebice na području zaštite informacijskih sustava državnih tijela, osobito onih iz područja domovinske sigurnosti, te nacionalne kritične infrastrukture. Istaknute su aktivnosti pojedinih sastavnica sustava domovinske sigurnosti u području kibernetičke sigurnosti, te posebno važnost djelovanja u sustavu SK@UT. 
 


Ispiši stranicu