HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Održana 4. sjednica Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti

U Sigurnosno-obavještajnoj agenciji u utorak, 18. prosinca 2018. održana je četvrta sjednica Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti pod predsjedanjem predsjednika Koordinacije, potpredsjednika Vlade RH i ministra obrane Damira Krstičevića, uz nazočnost ministara Davora Božinovića i Tome Medveda, te drugih članova Koordinacije.
Sjednica je održana nakon jučerašnje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, na kojoj je odobren Godišnji plan rada Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti za 2019. godinu.
Na sjednici Koordinacije razgovaralo se o informacijsko-komunikacijskim trendovima i njihovoj ulozi u sustavu domovinske sigurnosti, s naglaskom na daljnjem razvoju i dostizanju  tehnoloških i organizacijskih sposobnosti.

Članovi Koordinacije su upoznati s Godišnjim planom rada Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti za 2019. godinu koji je jučer na svojoj sjednici usvojilo Vijeće na nacionalnu sigurnost. Plan sadrži 12 specifičnih ciljeva i 27 zadaća čijom će se provedbom osigurati kontinuitet razvoja sustava domovinske sigurnosti, s posebnim naglaskom na povećanje operativnosti sustava. To će se ostvariti prvenstveno izradom standardnih operativnih postupaka i priručnika za upravljanje u izvanrednim i kriznim stanjima, provedbom vježbi za provjeru sustava, strategijom i mjerama za smanjenje rizika od katastrofa, kibernetičkom zaštitom i zaštitom nacionalne kritične infrastrukture te drugim mjerama.

Istaknuti su ostvareni rezultati Koordinacije tijekom 2018. godine, a članovi Koordinacije na čelu s ministrom Krstičevićem posebno su zahvalili dugogodišnjem pročelniku Hrvatske gorske službe spašavanja Vinku Prizmiću za njegov doprinos razvoju HGSS-a, traganju i spašavanju nebrojenih osoba i razvoju sustava domovinske sigurnosti.

Ispiši stranicu