HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost

Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 7. listopada 2015., donijela Odluku o donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti (Klasa: 022-03/15-07/81, Urbroj: 50301-09/09-15-5).

Spomenuta Odluka, Strategija i Akcijski plan objavljeni su u Narodnim novinama, broj; 108/2015 od 09. listopada 2015. godine.

Donošenjem Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za njezinu provedbu i uvođenjem sustavnog i sveobuhvatnog pristupa području kibernetičke sigurnosti namjerava se postići niz ciljeva koji su od iznimne važnosti za razvoj društva u cjelini.

U svrhu praćenja provedbe navedene Strategije i Akcijskog plana, Strategijom je predviđeno osnivanje međuresornog tijela – Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost, kojem su povjeravaju, između ostalih, i određene zadaće vezane uz upravljanje u kibernetičkim krizama. Kao podrška radu Nacionalnog vijeća, predviđeno je osnivanje manjeg (također, međuresornog) tijela, s operativno-tehničkim zadaćama – Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost.

Odlukom o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost („Narodne novine“, br. 61/16), utvrđuje se sastav, zadaće Nacionalnog vijeća i Operativno-tehničke koordinacije sukladno Strategiji te, dodatno obveza izvješćivanja o radu Nacionalnog vijeća i Operativno-tehničke koordinacije. Tekst Odluke možete vidjeti na ovom linku.

Ispiši stranicu