HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Nacrt prijedloga Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti

Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti, osnovano Odlukom koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 30. travnja 2014. godine, izradilo je Nacrte prijedloga Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i akcijskog plana za njezinu provedbu.
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, kao nositelj izrade predmetnih akata, otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću od 27. travnja do 27. svibnja 2015. godine. Više informacija na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.
 

Ispiši stranicu