HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Nacionalno Vijeće za kibernetičku sigurnost donijelo odluku o uspostavi radne skupine Vijeća za implementaciju Direktive 2016/1148 (NIS Direktiva)

Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost je na sjednici održanoj 18. svibnja 2017.g. donijelo odluku o uspostavi radne skupine Vijeća za implementaciju Direktive 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća EU o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava širom Unije (NIS Direktiva). Radnu skupinu Vijeća sačinjavat će predstavnici državnih tijela (sektorski nositelji), predstavnici relevantnih regulatornih agencija te predstavnika sektora obuhvaćenih NIS Direktivom. Radna skupina Vijeća će izraditi prijedloge nacrta zakonskih i podzakonskih akata kojima se utvrđuju odgovorna tijela na nacionalnoj i sektorskim razinama, rad CERT tijela te propisuju minimalni sigurnosni standardi i obveze izvješćivanja u slučajevima značajnih incidenata. Implementacijom Direktive uspostavit će se veća sigurnost ključnih usluga u definiranim sektorima (energetika, transport, bankarstvo, infrastrukture financijskog tržišta, zdravstveni sektor, opskrba i distribucija vode, digitalna infrastruktura) te kaskadno svih drugih procesa koji se oslanjaju na takve usluge. Direktiva donosi i preporuke za pružatelje digitalnih usluga (Internetsko tržište, Internetske tražilice, usluge računalstva u oblaku) koje je potrebno uskladiti u okviru država članica.
Republika Hrvatska dužna je uskladiti svoj zakonodavni okvir s Direktivom najkasnije do 10. svibnja 2018. te provesti prenesene odredbe, uključujući i utvrđivanje inicijalnog popisa identificiranih operatora ključnih usluga u sedam traženih sektora, najkasnije do 10. studenoga 2018.

Tekst Direktive dostupan je na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cybersecurity
 

Ispiši stranicu