HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2020. godini (rujan 2021.)

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/21-07/343, URBROJ: 50301-29/23-21-2 od 23. rujna 2021., prihvaća se Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2020. godini, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, aktom KLASA: 023-01/21-01/49, URBROJ: 50439-00-03/37-21-52 od 10. rujna 2021. godine.  

Ispiši stranicu