HR
EN
Podrška Vijeću, Savjetu i Koordinaciji
Vijeće za nacionalnu sigurnost, Savjet za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija i Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti 
Informacijska sigurnost – National Security Authority (NSA)
Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost
Analitika i nadzor
UVNS provodi stručni nadzor nad radom sigurnosno-obavještajnih agencija i OTC-a te izrađuje izvješća te strategijske procjene za potrebe Predsjednika Republike i Vlade RH
Međunarodni ugovori
Međunarodni ugovori o uzajamnoj razmjeni i zaštiti klasificiranih podataka

Izvješće o provedbi akcijskog plana za provedbu nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2018. godini

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/19-07/290, URBROJ: 50301-29/23-19-2 od 22. kolovoza 2019., prihvaća se Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2018., u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavio Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, aktom KLASA: 023-01/19-01/04, URBROJ: 50439-04/42-19-63 od 10. srpnja 2019. godine.
Izvješće je dostupno putem ove poveznice.

Ispiši stranicu